Dombiratos

Dombiratos Község Önkormányzata

Dombiratos mintegy 500 fős lélekszámú kistelepülés, ennek ellenére a világjárvány okozta korlátozásokig egyre több közösségi kezdeményezés valósult meg a településen az önkormányzat támogatásával. A község életében fontos templomának búcsúi ünnepe, amelyre a környék településeiről is érkeznek vendégek, és az elszármazottak is hazalátogatnak. A réglátott barátok, ismerősök számára ez kiváló lehetőség a beszélgetésre, közös kikapcsolódásra, ezért az Önkormányzat a vasárnapi búcsút megelőző szombaton Családi napot rendez évek óta, ahol gyermekprogramok, koncertek, kézműves foglalkozások és főzőverseny szolgálja a lakosság közösségben eltöltött kikapcsolódását.

A rendezvényt 2017-ben egy iskolatörténeti kiállítás egészítette ki, amelyet az intézmény bezárásnak tizedik évfordulója alkalmából rendezett meg az önkormányzat az itt élőktől gyűjtött iskolai tárgyak, füzetek, könyvek, fotók segítségével. Az emléktárgyak begyűjtése jelentős közösségépítő erővel bírt, majd a kiállítás népszerűsége okán állandóvá vált, a mai napig minden érdeklődő ingyenesen megtekintheti.  Az önkormányzat a jeles napok alkalmából is rendezett ünnepséget, tematikus napot (pl. október 23., nőnap, Halloween stb.).

A közösségépítésben részt vesznek a civilek is, például a Magyar Vöröskereszt helyi önkéntesei, akik évente többször hívják kiszállásos véradásra a dombiratosiakat. Ez a lehetőség a településen népszerű, így a lakosok mindig szép számmal megjelennek, miközben karjukat nyújtják embertársaikért, jó hangulatú beszélgetéseket folytatnak. Az esztendő végéhez közeledve a szervezők véradóvacsorával köszönik meg az egész éves segítséget, az ünnepségnek közel 100 résztvevője van évente, akik a vacsora után együtt báloznak hajnalig. A Dombiratosi Kék Virág Nyugdíjas Klub is igen aktív. Hagyománnyá vált, hogy évente vacsorára invitálják más települések időseit (pl. Mezőkovácsházai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, a Lőkösházai Vasutas és Községi Nyugdíjas Klub, a Kétegyházai Román-Magyar Egyesület, a Végegyházai Rozmaring Klub, valamint Kunágota, Kevermes, Dombegyháza, Nagykamarás, Almáskamarás és a határon túli Kürtös nyugdíjas csoportja).

Az Önkormányzat feladatai kiterjednek továbbá a településfejlesztési, -rendezési, -üzemeltetési területre, szociális és gyermekjóléti területen szolgáltatásokat és ellátásokat biztosít.

A projekt keretében helyi közösségfejlesztőt biztosít a településen zajló események, programok eredményes megvalósítása érdekében.

http://dombiratos.hu/