Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

A DBMTKA évek óta kiemelkedő szerepet tölt be a hátrányos helyzetű térség, Dél-Békés közösségépítésében. Példamutató munkával olyan rendezvények szervezésében vállalt szerepet, amelyek a közösségek megerősítését, a humánerőforrás fejlesztését voltak hivatottak elősegíteni, és olyan karitatív kezdeményezések zászlóshajója, amelyek összefogásra sarkallták a térségben élőket egy-egy nemes ügy érdekében. Szerepet vállalt azokban a programokban, amelyek a gyermekek és családok megerősítését voltak hivatottak elősegíteni: legyen szó a mozgást és egészséges életmódot érintő, a térség számos településére eljutó sportnapról, iskolai egészségnapokról, szabadidős sporttevékenységet ösztönző délutánokról, vagy éppen előadásokról, tanácsadásokról (pl. baba-mama klub, egészségügyi szűrések, mentorálás, főzőklub), amelyek a helyi közösségek biztos alapokon nyugvó lehetőségeinek számítottak az elmúlt időszakban.

A DBMTKA összefogta azokat a tenni akaró, a hátrányos helyzetű kistérségben cselekvő embereket, akik szabadidejüket feláldozva, a közösségért téve valósítottak meg immár nemcsak települési, hanem térségi szinten is elismert önkéntes programokat (pl. Esküvő Kiállítás Mezőkovácsházán), vagy éppen a közösségért közösségben elvet erősítő programok (pl. játszótéri elemek rendbetétele Mezőhegyesen). Ugyancsak a helyi közösségeket kovácsotják össze jótékonysági eseményei: szervezett gyűjtést betegekért, hátrányos helyzetű családokért, az ünnepi időszakban a gyermekekért, vagy épp az otthontalan kutyákért. Megálmodta és évek alatt sikerre vitte cipősdoboz akcióját és azt az adventi rajz- és szépíró pályázatot is, amely valóban egy közösséggé kovácsolta az alkotó fiatalokat a térségben.

A DBMTKA folyamatosan keresi a folytatás lehetőségét, az újszerű programokat, lehetőségeket, hogy több éves tapasztalattal értékes közösségeket teremtve fejlessze Dél-Békés mindennapjait, a közösségek életminőségét, egészségét, bevonva a kistérségi településeken működő további partnereket. A DBMTKA szakmai közösséget is épít: az elmúlt években szerzett tapasztalatokat és jó gyakorlatokat lehetősége volt megosztani más megyékben, hasonló célokkal dolgozó civilekkel, egyesületekkel is.

Közösségszervező szerepvállalása mellett az Alapítvány komoly projekttapasztalatokra is szert tett az elmúlt években. A 2007 óta működő közhasznú szervezet 2012. óta folyamatosan vesz részt uniós projektek megvalósításában, mint konzorciumi tag, illetve mint önálló pályázó. Az így megvalósult pályázatok célja a legtöbb esetben a hátrányos helyzetű lakosság, sok esetben a mélyszegénységben élők felzárkóztatása. Az első sikeres projektek egyike volt a 2012 februárjában indult „A dél-békési mélyszegénységben élő emberek integrációjának előmozdítása a közösség, a települések, a szociális, közösségfejlesztési és terület-, település- és vidékfejlesztési szakmák összefogásával, együttműködésével” című projekt. Ezt követte 2013. június 1-től a kistérség egészségfejlesztését célzó, életmódprogramokat magába foglaló pályázat. A munka a 2014. december 1-jén indult TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 modellprojekttel folytatódott, melynek hatására az Alapítványt 2015-ben további 3 hasonló típusú projektben való közreműködésre kérték fel Békés, Somogy és Baranya megyéből. A fejlesztési munka többek között a Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása a Mezőkovácsházi járásban című projekttel, továbbá öt darab TOP-5.2.1-15-BS1-2016 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok céllal folytatódott.

Mindezek mellett az Alapítvány további jó példákkal jár elöl a térségben a közösségfejlesztés terén.