A konzorcium célja a projekt megvalósításával

A nyolc konzorciumi partner együtt célkitűzése, hogy a helyi közösségek fennmaradásán túl a bennük rejlő erővel a feltárt problémákat kezelni tudják, és az önfejlődő folyamatok beindítása révén az általuk kitűzött közösségi célokat önállóan el tudják érni. Az együttműködők másik fontos elvárása, hogy a jelenleg nem alulról építkező és inaktív közösségek konzorciumi szinten is fejlődjenek, és a közösségi aktivitás fenntartható módon működjön a projekt lezárását követően is.

A tervek szerint a projekt tevékenységei hozzájáruljanak a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítéséhez. Részcélok továbbá, hogy a települési lakosság felfedezze a benne rejlő közösségi erőt. Ezért fontos a szemléletformálás, a jó gyakorlatok felszínre hozása és hosszú távú fenntartása. Továbbá a jó gyakorlatok megosztása, azok eredményeinek bemutatása, ezáltal a megvalósítani kívánt programok hatékonyságának növelése. A bűnmegelőzés és közlekedésbiztonság oktatása a bűn- és balesetmegelőzés szempontjából fontos tevékenység, fontos szempont a tudatosság és az egymásra figyelés fokozása.

Tevékenységünk révén:

  • fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
  • a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését,
  • erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák: az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés.
  • a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

Végső soron a közösségfejlesztési folyamatok célja, hogy hozzájáruljanak a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítéséhez.