Dombegyház

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

Dombegyház közösségi élete igen aktív volt a világjárvány okozta korlátozások előtt. A közösségi élet sokszínűségéhez az iskola, a helyi civil szerveztek és az Önkormányzat számos programja, rendezvénye járult hozzá. Az iskola tanulói rendszeresen részt vesznek mesemondó-, szavaló-, népdaléneklési versenyeken. Rendezvényeik kapcsolódnak a Madarak és fák és a Föld napjához, különböző ünnepkörökhöz (pl. Tök jó délután). Szakkörök keretében (hímző szakkör) kreativitásuk, kézügyességük fejlődik, szabadidejüket hasznosan, közösségben töltik el. A társadalmi szervezetek összefogása példaértékű a közösségépítésben, a klubokat, szakkörök, zenekarokat és népdalköröket a Dombegyházi Civil Egyesület fogja össze 2012. óta. A Szabadidő Klub többek között a település szépítésén dolgozik, az Egyesület kondicionáló termet alakított ki a településen a lakosság egészségmegőrzése céljából és évente többször zenés-táncos jótékonysági estet szervezett. A Polgárőr Egyesülettel és a Vöröskereszttel minden évben karitatív napot szerveztek, amelynek keretében ruhaadományt osztottak és az érdeklődőknek egész napos programokat kínáltak (játszóház, sütés-főzés stb.). Az Önkormányzat szervezésében valósult meg a település legnagyobb rendezvénye a Halmok Közi Sokadalom, azaz Dombegyház vendégváró falunapja. A három napos rendezvényen reggeltől estig kulturális programok: kiállítások, koncertek, gyermekműsorok, bemutatók szolgálták a lakosság közösségben eltöltött, aktív kikapcsolódását, kohézióját.

Az Önkormányzat feladatai kiterjednek továbbá a településfejlesztési, -rendezési, -üzemeltetési területre, szociális és gyermekjóléti területen szolgáltatásokat és ellátásokat biztosít, támogatja a sport- és ifjúság-, valamint nemzetiségi ügyeket is.

Dombegyház jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik kulturális, közösségfejlesztési, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások és terület/település/vidékfejlesztés területén.

Jelen projekt keretében helyi közösségfejlesztőt biztosít a településen zajló események, programok eredményes megvalósítása érdekében.

http://www.dombegyhaz.hu/main.php?cat=gov_pub