Az évek hosszú sora alatt bebizonyosodott, hogy a bűnmegelőzést, a szabályok és a szabályszegés következményeinek megismertetését, a prevenciós jellegű figyelemfelhívást nem lehet elég korán kezdeni. Különösen igaz ez a gyerekeket érintő modernkori bűnelkövetés vonatkozásában. A változó világ változó lehetőségeket hoz, új csatornákat és eszközöket teremt arra, hogy a fejlett technológiát használni tudó gyerekeket sérelem érje, esetleg áldozattá váljanak, vagy akarva, akaratlanul elkövessenek valamit, ami szabályokba, esetleg csak közerkölcsbe ütközik. És mint tudjuk, a szabályok nem ismerete nem ment fel a következmények alól.

Ezért is emelték ki a projekt tervezői a bűnmegelőzést, mint olyan szakterületet, amelyben az együttműködés teljes célterületén szeretnének előrelépést elérni elsődlegesen a fiatalok körében. Itt ért össze a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola vezetésének igénye és a projekt célja, ami azt eredményezte, hogy május 19-én egy egész napot szenteltek az iskolában a bűnmegelőzés témájának, és azon belül is a gyerekeket leginkább érintő kiberbiztonságnak, az iskolai bántalmazásnak és a cyberbullying-nak. Az alsó tagozatos diákok a program keretében a szabályokkal foglalkoztak: mik azok a szabályok, milyen formájuk létezik, mi az, hogy normakövetés, milyen következményei vannak a szabályok betartásának és a be nem tartásának. A nagyobbak megpróbáltak különbséget tenni a diákcsíny és a cyberbullying között. A felsősök témája pedig kimondottan az internetes áldozattáválás megelőzése volt. A diákok ún. bűnmegelőzési totót töltöttek ki az újonnan szerzett ismeretekről, a legjobban figyelők ajándékot is nyertek a pontos válaszokkal.

Az iskolai közösség meghatározó részét képezik az adott intézmény pedagógusai, hiszen ők azok, akik felkészülten, naprakész tudással, segítőszándékkal és példamutatással tudják alakítani a diákközösség hozzáállását a dolgokhoz, viselkedését a különböző helyzetekben. Ezért nagyon fontos eleme volt a rendezvénynek a tanítók, tanárok részvételével megtartott szakmai kerekasztalbeszélgetés. Ennek keretében szó esett a diákok – felmérésekkel alátámasztott – internethasználati szokásairól, azokról a lehetséges veszélyekről, amelyek a gyerekeket fenyegetik a digitális világban, az internet és a digitális eszközök kapcsán az ún. „szülői felügyeletről”. Továbbá a résztvevők saját vagy az ismeretségi körükben előfordult példáit elemezte ki a társaság, keresve az adott szituáció megoldását, a helyes magatartást az áldozat részéről, illetve sorra véve azokat a lépéseket, amelyeket egy-egy helyzetben megtehet az ember a saját védelme, biztonsága érdekében.

Összeségében a nap során elhangzott visszajelzések, kérdések, a totók eredményei igazolták, hogy a prevenciós programok még mindig szükségesek a témában, a szakembereknek ezzel még van dolguk.