Magyarbánhegyesen népismereti előadás-sorozat keretein belül a húsvéthoz közeledve a húsvéti hagyományokat elevenítettük fel, ezzel kapcsolatban Lantos Anita, a helyi közösségfejlesztő elmondat:

– Bármilyen együtt töltött idő fontos szerepet tölt be a szocializációs folyamatban. Az által, hogy közösségbe járunk új viselkedési mintákat tanulunk meg. Ha pedig még minőségi időt is lehet együtt tölteni valamilyen közösségi tevékenység során, azzal nagyobb fokú közösségi életet generálhatunk – monda Lantos Anita. – Ezen felül, ha elégedettséggel párosul a közösségi élet, akkor bizton számíthatunk a felnövekvő generációra a későbbi tevékenységek során. Ennek szerves része helyi és távolabbi hagyományaink, régi szokásaink megismertetése. A hagyományaink tovább örökítése generációról-generációra nem csak a kultúránk ápolása miatt fontos. Az ünnepek, szokások megtartása segít abban, hogy kialakuljon a MI-tudat, a közösséghez való tartozás érzése, ami hatalmas erőt és lendületet ad életünknek. Nagyon fontos, hogy tudjuk milyen nemzethez tartozunk, milyen a zászlónk, mi a himnuszunk. Mi jellemző a mi tájegységünkre. Milyen szokásai voltak és milyen hagyományokat őriztek az elődeink, nagyanyáink, dédszüleink. Mit ettek, hogyan gondolkodtak, mit tartottak fontosnak – folytatta a helyi közösségfejlesztő.

– Mert hiszem, hogy múlt nélkül nincsen jövő, és ezt minél kisebb korban népszerűsítjük, annál nagyobb esélye van egy összetartó korosztály felnőtté válásának. Akik számára fontos a kultúra, a közösségi élet, az együtt töltött idő – zárta gondolatait Lantos Anita.