Az iskola története köré szerveződve, egy kiállításon mutatta be Magyarbánhegyes a helyi szellemi és kulturális értékeit 2020. július 10-én.  A program a Hon- és Népismereti Szakkör, valamint a Magyarbánhegyesért Egyesület közreműködésével jött létre.

A múlt emlékeinek összegyűjtése, az iskola történetéből származó tárgyak, emlékek megőrzésének ötlete egy alulról jövő szerveződés folyományaként jött létre. A diákok az iskolai papírgyűjtések alkalmával először csak félretették az értékesebbnek, „öregebbnek” vélt dokumentumokat, tankönyveket, iskolai füzeteket, majd egyre több ilyen került elő hosszú évtizedekre visszanyúlva. Az iskola egykori pedagógusai saját tanári segédleteikkel, osztálykönyvekkel és egyéb értékekkel gyarapították a gyűjteményt. Mígnem a valaha volt népkönyvár egyes kötetei is előkerültek és részévé váltak a helyi anyagnak. A történeti gyűjtést és az így keletkezett gyűjteményt a Kossuth Lajos Általános Iskola berkeiben, 2004-ben létrejött Hon- és Népismereti Szakkör gondozza, élén Asztalos Csaba pedagógussal.

Az évek alatt folyamatosan érkeztek újabbnál újabb tárgyak, a tulajdonosok számára fontos emlékeket őrző dokumentumok a gyűjteménybe. Az így létrejött anyagot 2013-ban már bemutatták a nagyközönségnek, azóta pedig csak tovább szaporodtak a látnivalók. Ez alkalommal a szóbeli kalauzolás mellett ki-ki kedve szerint belelapozhatott a könyvekbe, füzetekbe, megnézhette az albummá formálódott fotógyűjteményt. Mindezt Antovszki Tamás zenei aláfestése mellett.