Cím: Együtt a közösségért címmel helyi identitás erősítő projekt indult Battonyán és környékén

2020/04/22

A TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Dombiratos, Kunágota, Magyarbánhegyes települések önkormányzata és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány konzorciumában valósul meg. A projekt a TOP-5.3.1 Felhívás keretében, a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében jött létre, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A fejlesztés célterületét az együttműködő települések együttese alkotja.
A projekt megvalósítása közösségi tervezéssel kezdődött, amelynek eredményeképpen elkészült a térség Helyi cselekvési terve. Ebben meghatározásra került a közösségfejlesztés tematikája és a tevékenységek részletei.

A világjárvány az előkészítő feladatok lezárását követően, már a közösségi események idején „érte utol” a projektet és ezzel meggátolta annak továbbhaladását. A kormányzati döntés értelmében így 90 nappal meghosszabbították a projekt befejezési határidejét. A szakmai megvalósítás az identitás és kohézió erősítése érdekében a térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárásával indult, amelynek eredményeit a közösségi korlátozások módosítását követően kiállításokon teszik közzé a települések. A közösségfejlesztési folyamat magját a közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok elindítása, ill. fenntartása adja. E köré szerveződik többféle nyilvánossági fórum és egy információs pont. A részvételi fórumok és tapasztalatcsere alkalmak segítik a projekt eredményeit összefoglalni, az érzékelt hatásokat elemezni. A képzések szervezése a magas szakmai színvonal biztosítása érdekében szükséges: a lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzéseket szerveznek a projektgazdák, míg a szakemberek számára biztosítják a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének lehetőségét. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatják ezek megvalósulását.

A megvalósítás során mindvégig kiemelt cél a helyi lakosok jelentős számú bevonása a közösségi tervezésbe és a közösségi folyamatok lebonyolításába.

További információ kérhető:
az 531battonya@gmail.com e-mail címen.